v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Mezunların Mesleki Profili
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda çeşitli görevler almaktadırlar. Bölüm mezunları kamuda, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Meslek Memurluğu ile Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu kadrolarına atanmakta, Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk, Başkatiplik gibi görevler üstlenmektedirler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları Millî İstihbarat Teşkilâtında alabilecekleri çeşitli görevlerin yanında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı, Valilik gibi meslekleri, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi kurumlarda ise uzmanlık, müfettişlik gibi görevleri yürütmektedirler. Bölüm mezunları, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile 4507 nitelik kodunu taşıyan devlet kurumlarına memur olarak atanabilmektedirler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan çeşitli uluslararası örgütlerde geçici veya sürekli sözleşmelerle istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, Türk Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı vb. uluslararası örgütlerde de çalışmaktadırlar.