v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Genel Bilgi
2018 yılında açılan Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne ilk öğrencilerini 2018-2019 akademik yılında almaya başlamıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mustafapaşa Yerleşkesinde faaliyetine devam etmektedir.