v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı No Tanımlar Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bilgi  Kuramsal/
Olgusal
1 Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 1 1 3 3 4 4 4
Beceri  Bilişsel/
Uygulamalı
1 Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 1 0 3 4 3 3 3
2 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 1 1 2 3 3 3
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 0 1 5 5 3 4 5
2 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. 1 3 3 2 3 3 3 2 3 5 0 0 5 5 4 5 3
3 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. 2 3 5 5 3 3 5 4 3 3 2 2 3 4 5 3 3
4 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. 1 1 3 2 3 3 5 3 2 3 0 0 2 3 2 5 2
5 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1 Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. 5 4 2 5 2 2 2 2 5 5 4 3 1 2 3 2 2
2 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. 2 2 2 3 5 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 4 2
3 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. 1 1 4 3 3 5 3 3 2 4 0 0 4 4 4 4 2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  1 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 3 5 4 4 3 3 4 3 5 3 0 0 3 3 3 3 3
2 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. 1 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3
3 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 5 2 3 3 3 3 3
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 5 2 3 2 2 2
Öğrenme Yetkinliği  1 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 3 3 3 3 3 3 5 5 4 2 2 2 3 3 3 5 3
2 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3