v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Kazanılan Derece
4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi verilir.