v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğretim Programının Yapısı
Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.