v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Programın Amacı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı, öğrencilere yerel ve uluslararası siyasetin teorisi ve pratiği ile siyasal sistemler ve bu sistemlerin davranışlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesini sağlayan kuram ve kavramlara ilişkin akademik becerileri kazandırmaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası sistemi oluşturan çeşitli aktörler arasındaki ilişkilerin ve bunların bireysel ve ortak düzenlerine hâkim olan temel dinamikleri analiz ederek öğrencilerine Türkiye ve dünya hakkında geniş bir perspektif kazanma imkânı sunar. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün hedefi, öğrencilerinin devletlerin ve yerel yönetimlerin işleyişinden uluslararası sorunlara, ulusal siyasetten dünya politikasına, kültürel etkileşimlerden ekonomik krizlerin siyasi ve toplumsal sonuçlarına kadar pek çok konuyu analitik ve eleştirel olarak ele alabilecek şekilde mezun olmaları ve profesyonel yaşamları boyunca kendilerini bu konularda sürekli geliştirecek donanıma sahip olmalarıdır.