v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bir Üst Düzeye Geçiş
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, lisans eğitimlerini tamamlamalarının ardından mezuniyet not ortalamaları, ALES, GRE, GMAT gibi sınavlardan aldıkları notlar ile YÖKDİL, KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlar ile belgelenmiş dil puanları ile yurt içi ve yurt dışında Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve ilgili diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine geçiş yapabilmektedirler.