v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. Beceri Bilişsel Beceri
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. Beceri Uygulamalı Beceri
4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
6 Üniversite için amaç ve hedef belirler. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
9 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik