v
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
Kurallar

İngilizce Mütercim-Tercümanlık lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Diploması ve “İngilizce Mütercim-Tercüman” unvanı almaya hak kazanırlar. Lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin Kapadokya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre, en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları ve toplamda en az 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gereklidir. Öğrencilerin, 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyeti kapsamına dâhil olmak üzere, mezuniyet koşulu olarak, öğrencilerin 3. yarıyıldan itibaren her yarıyılda bir adet İngiliz Kültür Araştırmaları seçmeli dersini almaları, toplamda altı adet İngiliz Kültür Araştırmaları seçmeli dersini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin mezun olması için alan içi zorunlu seçmeli yabancı dil dersleri olan Çince ya da Rusçadan az bir tanesini üçüncü yarıyıldan (güz) itibaren her yarıyılda almak zorundadır.

Program derslerinin 112 AKTS’lik kısmı (% 46,6) eğitim dili İngilizce olan derslerden, 128 AKTS’lik kısmı (%53,4) eğitim dili Türkçe olan derslerden oluşmaktadır