v
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
Mezunların Mesleki Profili
Ülkemizde halen aktif Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programı bulunan diğer üniversitelerde yapılan istihdamedilebilirlik çalışmaları, program mezunlarının hem devlet kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde istihdam edildiğini göstermektedir. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, TRT, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde çeviri büroları, görsel ve yazılı basın organları, turizm ve yayıncılık işletmeleri, ithalat ihracat şirketleri gibi faaliyet alanlarında da istihdam olanağı yüksektir. Bunun yanısıra, program mezunlarının ikinci sırada en yaygın olarak İngilizce öğretmeni olarak istihdam edildiği görülmektedir. Bu nedenle,  programdan mezun olan öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi almaları halinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında, özel okullarda ve yabancı dil kurslarında öğretmen olabilecek; lisansüstü eğitime devam etmeleri halinde de Türk üniversitelerinde Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) alanında bulunan öğretim elemanı talebini karşılayabilecek şekilde akademisyen olarak çalışabileceklerdir.  Ayrıca, bilhassa ülkemizde çok yüksek potansiyeli ve nitelikli işgücü ihtiyacı olan turizm sektörü ve bakanlıklar, bankalar, devlete ve özel sektöre bağlı medya kuruluşları gibi kültürel ve edebi bilgi gerektiren alanlarda da iş bulabilecek ve hatta yazar ve editör olarak da çalışabileceklerdir.