v
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
Mezuniyet Koşulları
Kapadokya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarına ek olarak, öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, 240 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyeti kapsamına dâhil olmak üzere, 3. yarıyıldan itibaren her yarıyılda bir adet İngiliz Kültür Araştırmaları seçmeli dersini almaları, toplamda altı adet İngiliz Kültür Araştırmaları seçmeli dersini başarıyla tamamlamış olmaları da bir mezuniyet koşuludur.