v
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
Programın Amacı
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programının amaçları disiplinlerarası bir tarzda eğitim-öğretim sunarak, İngilizce beceri dersleri ile profesyonel düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce yeterliliği olan; çevirmenlik mesleğinin değerleri konusunda bilinçlenmiş, çeviri teknolojilerini kullanabilen; çeviride teknik yeterliliği olan; bilgi birikimi ve araştırma becerisi edinmiş; eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine sahip; çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel alyapıya sahip mezunlar yetiştirmektir. Çevirinin kültürlerlearası iletişimdeki önemini göz önünde bulundurarak, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programının en önemli amaçlarından birisi olarak, öğrencilerde İngiliz Kültür Araştırmaları dersleri ile hem kendi kültürlerine hem de hedef kültüre ilişkin kültürel okur-yazarlık ve kültürel farkındalık edinme ve kültürel karşılaştırma yapabilme becerilerini geliştirmek de bu prgramın benzeri diğer lisans programlarına kıyasla avantajlarından birisidir. En genel anlamda, programın amacı diğer bir toplumun dil, tarih ve kültürüne bakarak hem o toplum, hem de bir ayna etkisi yaratılması yoluyla, kendi toplumu hakkında üst düzeyde bilgiyi haiz, yaratıcı, özgür ve eleştirel düşünebilen, küreselleşen dünyanın gerekliliklerini yerine getirebilecek yabancı dil becerilerine ve entelektüel donanıma sahip mezunlar vermektir.