v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Kurallar
Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktır.