v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2.00 ve daha yukarı olması, en az 240 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.