v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Öğretim Programının Yapısı
Yılda üç dönem eğitim veren program olup, her dönemde 20 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.