v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Programın Amacı
Uçak Gövde Motor Bölümünde, SHY-66 Hava aracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY-147 Hava aracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun şekilde, hava aracında bulunan gövde, motor, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımını çağdaş yöntem ve teknikle, uluslararası standartlarda gerçekleştirebilecek, nitelikli personel yetiştirilmesi hedeflenmektedir.