v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Önceki Öğrenmelerinin Tanınması
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.ni kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Kapadokya Üniversitesi, Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri ve Üniversite Senatosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda bir defaya mahsus karara bağlanır.