v
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Hava aracı bakımı için Matematik, fen bilimleri alanlarında gerekli olan bilgiye sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
2 Hava aracındaki mekanik ve yapısal problemlerini saptar, tanımlar ve çözer, bu amaçla uygun yöntemleri seçer ve uygular. Beceri Uygulamalı Beceri
3 Bakım onarım uygulamaları için gerekli olan modern araçları seçer ve kullanır. Beceri Uygulamalı Beceri
4 Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
5 Gövde ve motor alanındaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve gerekli eğitimleri alarak kendini sürekli yeniler. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
6 Hava aracının yapısal bileşenini ya da süreci analiz eder çalışma prensiplerini kavrar. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
7 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanır. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
8 Hava aracı bakım faaliyetleri için uluslararası mevzuat gerekliliklerine yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanır. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
10 Sağlık çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
11 Bakım onarım ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kulllanır. Beceri Bilişsel Beceri
12 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve üretici talimatları doğrultusunda uygular. Bilgi Kuramsal Bilgi
13 Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanları arşivler ve güncel olarak takip eder. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
14 Hava aracının bakım onarım gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında süreçleri tasarlar. Beceri Uygulamalı Beceri
15 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik