v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 160 lokal/240 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.