v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Programın Amacı
Amacı, insan iletişimi, gelişimi ve bozuklukları konusunda ayırıcı tanı koyabilen, sorunları bağımsız olarak değerlendirebilen, gerekli öğretim ve terapiyi bağımsız olarak planlayan, terapiyi gerçekleştirme yetkisine sahip olan, başvuran kişiyi gerektiğinde başka kurum ve/veya uzman hekim/diğer mesleklere havale etme hizmetlerini sağlayan, bilimsel dayanaklı uygulama /etkililik araştırmaları planlayıp uygulayabilen, etik kurallara saygılı, CPLOL-AB kriterlerine uygun programlardan mezun “dil ve konuşma terapisti” yetiştirmektir.