v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - BESLENME VE DİYETETİK
Başarı Değerlendirme
Başarı Durumu Puan Aralığı Harf Notu Harf Notu Değeri
Başarılı 90-100 AA 4,0
Başarılı 85-89 BA 3,5
Başarılı 75-84 BB 3,0
Başarılı 70-74 CB 2,5
Başarılı 60-69 CC 2,0
Koşullu Başarılı 55-59 DC 1,5
Koşullu Başarılı 45-54 DD 1,0
Başarısız 40-44 FD 0,5
Başarısız 00-39 FF 0,0
Devamsız 0 FZ