v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - BESLENME VE DİYETETİK
Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar; Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.) Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Toplum Sağlığı Merkezleri, Ana-çocuk sağlığı merkezleri, Çocuk ve yaşlı bakımevleri vb.), Besin sanayinde diyetisyen, Araştırma kurumları ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)'den gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği'ne üye olabilirler.