v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - BESLENME VE DİYETETİK
Öğretim Programının Yapısı
Yılda 2 dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’lik ders verilmektedir.