v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - BESLENME VE DİYETETİK
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinir ve bilgilerini yaşamı boyunca kullanır. Bilgi Olgusal Bilgi
2 Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. Bilgi Olgusal Bilgi
3 Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlar, ekip üyesi olur, ortak çalışmalara katılır ve bu çalışmaları yönetir. Beceri Uygulamalı Beceri
4 Yabancı dili etkin kullanarak kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygular. Beceri Uygulamalı Beceri
5 Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6 Mesleki etik bilincine sahiptir. Beceri Bilişsel Beceri
7 İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisine sahiptir. Beceri Bilişsel Beceri
8 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltilmek amacıyla kullanır. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
9 Araştırma bilgi ve becerisini mesleğinde kullanarak deney/proje planlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahiptir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
10 Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kendini bu alanda geliştirmek için gerekli olan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bilgi ve beceriye sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
11 Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
12 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
13 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyebilir ve uygulama becerisi kazanabilir. Bilgi Olgusal Bilgi