v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - BESLENME VE DİYETETİK
Programın Amacı
Yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel değerler ışığında bilimsel ve etik değerlere sahip, beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Diyetisyen” yetiştirmektir.