v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No  Program Yeterlilikleri                                Yeterlilik Tipi

  Yeterlilik Alanı

1Radyoterapide kullanılan radyasyon türlerini ve radyasyon ile çalışırken radyasyondan korunma yöntemlerini bilir.Bilgi, BeceriKuramsal Bilgi, Bilişsel Beceri
2Radyasyona bağlı oluşabilecek hasarları ve bu hasarların oluşmaması için alınacak önlemleri bilir.Bilgi, BeceriKuramsal Bilgi, Bilişsel Beceri
3Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli radyolojik anatomiyi bilir.BilgiOlgusal Bilgi
4Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli tıbbi ve teknik terminolojiyi bilir.BilgiKuramsal Bilgi
5Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazlara bağlı riskleri bilir ve gerekli önlemleri alır.Bilgi, BeceriKuramsal Bilgi, Bilişsel Beceri
6Radyasyon onkolojisinde kullanılan tedavi yöntemlerini öğrenerek tedavi planlamasını uygulayabilir.Bilgi, BeceriOlgusal Bilgi, Uygulamalı Beceri
7Radyasyon onkolojisinde tedavi alanında kullanılan cihazlarda hastaya uygun parametreleri sağlık fizikçisi gözetiminde ayarlayabilir.BeceriUygulamalı Beceri
8Tedavi hizmeti alan bireylerin kişisel haklarına saygılı olacak şekilde hizmet almasını sağlayacak ortamı hazırlar.YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
9Radyasyon onkolojisinde kullanılan cihazları sağlık fizikçisi kontrolü altında tedavi amacıyla etkin şekilde kullanır.BeceriUygulamalı Beceri 
10Radyoterapide immobilizasyon yapabilir.YetkinlikBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
11Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.Yetkinlikİletişim ve Sosyal Yetkinlik
12Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser.Yetkinlikİletişim ve Sosyal Yetkinlik 
13Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.Yetkinlikİletişim ve Sosyal Yetkinlik
14Alanı ile ilgili bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir.Yetkinlikİletişim ve Sosyal Yetkinlik