v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik TipiYeterlilik AlanıNoTanımlarProgram Yeterlilikleri
1234567891011121314
Beceri  1Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.55555554554444
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.45445555544444
3Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.11115551551115
Bilgi  1Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.55555443454444
2Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.45555553554444
3Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.11111115111511
YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik1Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.34225335442522
2Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.44444444444444
3Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.55425545451513
4Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.34215335341512
5Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 44443114114544
6Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.11111115155541
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.44444435354434
2Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.44444444444444
3Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.44444444444444
İletişim ve Sosyal Yetkinlik1Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.55555555555535
2Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.55555555555535
3Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.44444444444444
4Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.00000000000050
5Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.00000000000005
6Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.00000000000400
Öğrenme Yetkinliği 1Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.44444444444444
2Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.44444444444444
3Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.44444444444444