v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
Mezunların Mesleki Profili
Önceki yıllarda radyoterapi birimlerinde işe başlayan kişiler, yalnızca hizmet içi kurslarla ve iş başında eğitilerek radyoterapi teknikeri olarak istihdam edilmekteydi ve radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçler, sayı ve nitelik bakımından oldukça yetersizdi, ancak günümüzde birçok üniversitede radyoterapi ön lisans programı bulunmakta ve donanımlı radyoterapi teknikerleri yetiştirilmektedir. Radyoterapi teknikerleri, radyasyon onkolojisi uzmanları ve sağlık fizikçileri ile birlikte bir ekip halinde radyoterapi tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite, şehir, özel ve devlet hastanelerinin radyasyon onkolojisi birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile meslek elemanları çoğunlukla hastanelerde istihdam edilmektedir.