v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
Mezuniyet Koşulları

Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtildiği üzere toplamda minimum 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması ve genel not ortalamasının (GANO) 2.00 veya daha üzerinde olması gerekir.