v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
Öğretim Programının Yapısı
Toplamda 4 yarıyıldan oluşan programda her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS ders verilmektedir.