v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - RADYOTERAPİ
Önceki Öğrenmelerinin Tanınması
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Kapadokya Üniversitesinin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için daha önce alınan ders ile transfer edilecek Kapadokya Üniversitesi dersi kredilerinin eşit veya Kapadokya Üniversitesi dersi kredisinden yüksek olması, daha önce alınan dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması ve dersten başarılı olunması şartı aranır.