v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlaması ve 30 iş günü stajını yapmış olması gerekmektedir.