v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Anestezi uygulaması öncesinde hastayı değerlendirebilir, preoperatif hazırlığı ve anestezi planlamasını yapabilir, gerekli kayıtları tutabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
2 Anestezi cihazı ve ekipmanlarını kullanır, kontrolünü ve bakımını yapabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
3 Sistem hastalıkları ve bu hastalıkların anestezi uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. Bilgi Olgusal Bilgi
4 Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edebilir. Beceri Bilişsel Beceri
5 İnsan vücudunun temel yapı ve işlevlerini bilir. Bu bilgileri mesleki çalışmalarında kullanır. Bilgi Kuramsal Bilgi
6 Anestezi uygulaması sırasında, hastanın yaşamsal verilerini yorumlayıp değerlendirebilir, sorunları tanımlayıp çözümleyebilir, uygun müdahaleleri yapabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7 Resüstasyon, reanimasyon, yoğun bakım uygulamalarını bilir, postoperatif takibi yapabilir Beceri Uygulamalı Beceri
8 Genel ve lokal anestezide kullanılan ilaçları ve güvenli uygulamalarını bilir. Hastaya ilaç, sıvı , kan ve kan ürünlerini uygulayabilir, verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
9 Alanıyla ilgili temel bilgi ve becerilerini kullanabilir; verileri yorumlayıp değerlendirebilir ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
10 Mesleki bilgi ve becerisini arttırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılabilir. Alanı ile ilgili bilgi ve becerini yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
11 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
12 Sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
13 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser. Bilgi Olgusal Bilgi
14 Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15 Alanı ile ilgili bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir Beceri Bilişsel Beceri