v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ
Öğretim Programının Yapısı
Yılda iki dönem eğitim veren program olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir.