v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Kurallar
Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktır.