v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 ve daha yukarı olması, en az 80 lokal/120 AKTS kredilik eğitim öğretim faaliyetini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.