v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AMELİYATHANE HİZMETLERİ
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı No Tanımlar Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bilgi  Kuramsal/
Olgusal
1 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3
2 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0
3 Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0
Beceri  Bilişsel/
Uygulamalı
1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 5 3 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 1
3 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 5 3 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 0 3 0 0 0
Yetkinlik  Alana Özgü Yetkinlik  1 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0
2 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0
4 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 5 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1 Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5 3 0 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 3 0
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 5 3 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 3 5 3 0 0
3 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  1 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 0 5 3 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 5 3 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 4 0
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5 3 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
5 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 5 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Öğrenme Yetkinliği  1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 0
2 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5 3 0 5 3 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 3 3
3 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0