v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Ameliyathane hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye, mesleki mevzuata ve tıbbi terminolojiye hakimdir. Bilgi Kuramsal Bilgi
2 Çalışan ve hasta güvenliğinin sağlanması hakkında gerekli bilgiye sahiptir. Bilgi Olgusal Bilgi
3 Ameliyathane hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini kavrayabilir. Bilgi Kuramsal Bilgi
4 Ameliyathane hizmetleriyle ilgili bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
5 Ameliyathane hizmetleri alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri takip edebilir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
6 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranarak bu süreçlere katılabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
7 Diğer sağlık disiplinleriyle iletişim kurabilir ve çalışabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
8 Ekip çalışmasına uyum sağlayarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilir. Beceri Bilişsel Beceri
9 Perioperatif sürecin yürütülmesinde uygulamaları yapabilir. Beceri Bilişsel Beceri
10 Ameliyat sürecinde ameliyat ekibine yardımcı olabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
11 Cerrahi girişimde kullanılan tüm cihaz ve ekipmanı hazırlayabilir ve kullanabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
12 Perioperatif süreç boyunca sterilitenin korunmasını takip edebilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
13 Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması,yorumlanması,uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek. Beceri Uygulamalı Beceri
14 Birey, halk sağlığı ve çevre güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Bilgi Olgusal Bilgi
15 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
16 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve buna uygun davranabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
17 Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlamar ve uygular. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik