v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
2 Görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir ve kullanır. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
3 Diş hekimi ile beraber ekip oluşturur ve ekip çalışmasını yürütür. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4 Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında ilgili alet ve ekipmanı tanır ve kullanır. Beceri Uygulamalı Beceri
5 Alanıyla ilgili bilgiler doğrultusunda cihaz arızasıyla ilgili sorunları tanımlayabilir,sorunların giderilmesi için gerekli bilgiye sahiptir. Beceri Bilişsel Beceri
6 Alanıyla ilgili anamnez alabilir, hasta dosyası hazırlar ve bu konularda yeterli bilgiye sahiptir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7 Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır. Beceri Uygulamalı Beceri
8 Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
9 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygular. Beceri Bilişsel Beceri
10 Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
11 Mesleki bilgisini devamlı araştırma, geliştirme ve eleştirel yaklaşımı kullanarak yaşam boyu öğrenme ilkesini hedefler. Bilgi Kuramsal Bilgi
12 Ağız ve Diş Sağlığı Programı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip eder. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
13 Aldığı temel düzeyde kuramsal bilgiyi çevre ve halk sağlığını koruma konusunda uygular. Beceri Uygulamalı Beceri
14 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15 Multidisipliner yaklaşımla hareket edebilme gerekliliğini benimser. Bilgi Kuramsal Bilgi