v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Kurallar
Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajını yapmış olması şartı aranmaktır.