v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Alanında temel düzeyde teorik bilgiye sahip olabilir, bu alandaki temel bilimsel bilgiye ulaşabilir, değerlendirme ve uygulama yapabilir. Bilgi Olgusal Bilgi
2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
3 Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
5 Tarihi ,sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir, etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyerek uygulayabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve laboratuvar güvenliği konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir. Bilgi Olgusal Bilgi
7 Diğer sağlık disiplinleriyle çalışabilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
8 Tıbbi laboratuvar araç-gereçlerini tanıyabilir, kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanabilir, kontrol ve bakımlarını yapabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
9 Analiz öncesinde numune hazırlık işlemlerini yapabilir,inceleme preparatlarını hazırlayabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
10 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alabilir, bunları saklama ve transfer konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahiptir. Beceri Bilişsel Beceri
11 Tıbbi laboratuvarın farklı alanlardaki (mikrobiyolojik,biyokimyasal, hematolojik, genetik gibi) testlerini yapabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
12 Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir. Bilgi Olgusal Bilgi
13 Kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilir ve kalite kontrol süreçlerini yürütebilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
14 Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip çalışması yapabilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
15 Yaşam boyu öğrenme ilkesinden yola çıkarak kendini kişisel ve mesleki yönden geliştirici program, faaliyet ve çalışmalara katılabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik