v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Alanında temel düzeyde bilimsel bilgiye ulaşabilir, bu bilgiyi değerlendirebilir ve uygulayabilir. Bilgi Kuramsal Bilgi
2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
3 Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir. Beceri Bilişsel Beceri
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
5 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir, etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyerek uygulayabilir. Bilgi Olgusal Bilgi
6 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve laboratuvar güvenliği konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir; tıbbi atık yönetimi tedbirlerini uygulayabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
7 Diğer sağlık disiplinleriyle çalışabilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
8 Patoloji laboratuvarlarında kullanılan ilgili araç, gereç ve cihazları tanıyabilir. Bilgi Olgusal Bilgi
9 Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesinde kullanılacak teknikleri uygulayabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
10 Arşivleme, depolama ve laboratuvar sarf malzemelerinin takibini yapabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
11 İmmünohistokimya ve İleri moleküler patoloji teknikleri boyama yöntemlerini uygulayabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
12 Patoloji teknikerliği alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat bilgisine sahiptir. Bilgi Kuramsal Bilgi
13 Kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilir ve kalite kontrol süreçlerini yürütebilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
14 Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip çalışması yapabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15 Yaşam boyu öğrenme ilkesinden yola çıkarak kendini kişisel ve mesleki yönden geliştirici program, faaliyet ve çalışmalara katılabilir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği