v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ODYOMETRİ
Mezunların Mesleki Profili
Program mezunları, kamu veya özel hastanelerin KBB kliniklerine bağlı Odyoloji ünitelerinde tetkik yapabilmekte, doğum üniteleri olan hastanelerde ise, yenidoğan işitme taraması programında görev alabilmekte olup, İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde amplifikasyon uygulamaları yapabilmektedir.