v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ODYOMETRİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Kulak anatomisini ve fizyolojisini bilir, patolojik anatomik oluşumları tanımlayabilir. Bilgi Olgusal Bilgi
2 Alanı ile ilgili konularda hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurabilir, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirebilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
3 İşitme değerlendirilmesinde yapılması gereken işlem basamaklarını uygulayabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
4 İşitme değerlendirilmesinde kullanılan testlerin özellikleri bilgisine sahiptir ve uygulayabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
5 Odyolojik acilleri tanımlar, hastaya yaklaşımı bilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6 Ses,denge ve konuşma bozukluklarındaki yaklaşımlar,testleri ve uygulamaları yürütebilir. Beceri Uygulamalı Beceri
7 Yenidoğan işitme testleri bilgisine sahiptir ve uygulayabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
8 KBB hastalıklarının tanımını bilir ve işitme ile ilişkilerini değerlendirebilir. Beceri Bilişsel Beceri
9 Sesin özelliklerini bilebilir ve mesleğindeki önemini kavrayabilir.İşitme cihazlarının teknik özelliklerini ve endikasyonlarını tanımlayabilir. Beceri Bilişsel Beceri
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, mesleki yetki ve sorumluluklarını bilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
11 Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibidir. Bilgi Kuramsal Bilgi
12 Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarında erken tanının önemini kavrayabilir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği
13 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik,eşitlik ve çevresel değerleri benimser. Bilgi Olgusal Bilgi
14 Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygulayabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15 Kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel çalışmaları izleyip takip edebilir. Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği