v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı No Tanımlar Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi  Kuramsal/
Olgusal
1 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 0 0 0 0 5 5 3 0 0 2 5 5 0
2 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0
3 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 4 0
Beceri  Bilişsel/
Uygulamalı
1 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 0 0 0 3 1 2 2 5 5 4 5 4 3
2 Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 0
4 Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar. 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 2 5 0
5 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 0 0 0 5 0 0 0 5 3 0 3 5 0
6 Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır. 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Yetkinlik  Alana Özgü Yetkinlik  1 Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar. 0 0 0 0 0 0 4 5 4 0 2 3 5
2 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
3 Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır. 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
4 Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır. 0 4 0 0 0 3 2 0 2 0 4 0 5
6 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 0 0 0 0 2 2 5 5 0 0 0 0 0
7 İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir. 2 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1 Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır. 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 5 0
2 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır. 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
3 Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir. 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
4 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 0 0 0 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0
5 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir. 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  1 Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar. 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0
4 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğrenme Yetkinliği  1 Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 5 0
2 Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 0 0 5
3 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 0 0 0 0 0 3 5 0 5 5 5 4 0