v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşabilir ve anlayabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygulayabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir. Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilir. Beceri Uygulamalı Beceri
5 Aşçılık ve mutfak alanındaki kavram, ilke ve teorileri bilir ve uygular. Beceri Bilişsel Beceri
6 Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur. Bilgi Kuramsal Bilgi
7 Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartları, hukuki düzenlemeler ve mutfak yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. Bilgi Olgusal Bilgi
8 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
9 Çeşitli pişirme yöntemlerini tanır ve uygular. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
10 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygulayabilir. Bilgi Olgusal Bilgi
11 Mönü planlama ilkeleri doğrultusunda çeşitli mönüler geliştirebilir. Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
12 Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
13 Alkollü ve alkolsüz içecekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur; yiyecek üretiminde çeşitli alkollü ve alkolsüz içecekleri kullanabilir. Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik