v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - AŞÇILIK
Önceki Öğrenmelerinin Tanınması
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınıp başarılı olunan ders, staj vb.nin transfer başvuruları Yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Talep edilen ders, staj vb.nin transfer edilebilmesi için daha önce alınan ders ile transfer edilecek KMYO dersi kredilerinin eşit veya KMYO kredisinden yüksek olması; dersten başarılı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şartı aranır.