v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - UÇAK TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE) (İST)
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı No Tanımlar Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bilgi  Kuramsal/
Olgusal
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beceri  Bilişsel/
Uygulamalı
1 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 0 0 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır. 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Yetkinlik  Alana Özgü Yetkinlik  1 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1 Bireysel olarak veya takımlarda çalışır. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  1 Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Öğrenme Yetkinliği  1 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0