v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ODYOMETRİ
Mezunların Mesleki Profili
Program mezunları, kamu veya özel hastanelerin KBB kliniklerine bağlı Odyoloji ünitelerinde tetkik yapabilmekte olup, doğum üniteleri olan hastanelerde ise, yenidoğan işitme taraması programında görev alabilmektedirler.