v
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Sira No 
Aciklama 
1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir.
2Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6Üniversite için amaç ve hedef belirler.
7Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.